Begär en offert

Löpande timtaxor

Villkor Pris
Ordinarie timtaxa 20 dagar 750 SEK
Betalning vid leverans 0 dagar 650 SEK

Långtidsavtal (Min 80 tim/mån)

Villkor Pris
3 månaders avtal 20 dagar 500 SEK
6 månaders avtal 20 dagar 450 SEK
12 månaders avtal 20 dagar 400 SEK

Övriga debiteringar

Villkor Pris
Webbhotell 1 år 10 dagar 1.990 SEK
Domännamn 1 år 10 dagar 199 SEK
Köpta bilder för webb 10 dagar 300 SEK